Czas dla Ciebie

Komu potrzebny jest coaching?

2019-01-02

Jest wiele form służących rozwojowi osobistemu, poznawaniu siebie, swoich potrzeb, wartości, diagnozowaniu celów. Warsztaty rozwojowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, mentoring i oczywiście coaching. Wiele razy zadawano mi pytanie czym jest coaching, po co on jest, dla kogo i właściwie czemu ma służyć? Czy każdy go potrzebuje, a jeśli nie każdy to kto?

Co?

Coaching to proces, kilka spotkań… oraz wszystko to co dzieje się między tymi spotkaniami. Jego celem jest wzmacnianie, wspieranie klienta w samodzielnym wdrażaniu szerokorozumianych zmian. Kluczowym założeniem pracy coacha jest to, że każdy człowiek jest kreatywny, twórczy, a drzemiący w nim potencjał może dać mu ogromną siłę i poczucie sprawczości. Coach wierzy, że nie istnieją klienci bez pomysłów, są jedynie jałowe, przejściowe stany umysłu klienta, a ukryta w nim mądrość czeka na to, żeby ją wydobyć. Klient zatem zna odpowiedzi na nurtujące go pytania, a coach jest swego rodzaju narzędziem, mechanizmem, do zadawania pytań.

Kto?

Klient to nieodkryty skarbiec, w którym znajdują się wszelkie potrzebne mu zasoby. To w nim również znajdują się odpowiedzi na nurtujące go pytania. Klient to człowiek, zainteresowany własnym rozwojem, samodoskonaleniem, poznawaniem siebie. Człowiek poszukujący rozwiązań, chcący wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje działania, za swoje życie. To człowiek chcący rozwijać swoją samoświadomość, podnosić jakość swojego życia i swoich działań.

Po co?

Indywidualna praca z coachem daje możliwość bardzo precyzyjnych działań zgodnych z potrzebami klienta, wzmacnia go w bardzo konkretnie i świadomie ustalonych obszarach, motywuje i daje energię do działania. Klient, decydujący się na coaching, oczekuje określonych rezultatów, przychodzi z konkretnym problemem, zagadnieniem. Zadaniem coacha jest stworzenie relacji opartej na synergicznym partnerstwie - to klient wybiera cel na proces coachingowy oraz tematy poszczególnych sesji. Relacja coach - klient służy rezultatom, których oczekuje klient a nie coach.

Jak?

Coach w relacji z klientem podąża za nim, za jego celami, oczekiwaniami, dylematami, dbając jednocześnie o relacje opartą na szacunku i zaufaniu. Opanowuje pokusy udzielania rad i dawania gotowych rozwiązań klientowi. Generuje w kliencie świadomość i odpowiedzialność za swoje postanowienia i decyzje. Podąża za klientem w pełnej uważności. Dopasowuje się do tempa, rytmu klienta, do nagłych zwrotów i zakrętów w jego myśleniu i odczuwaniu. Słucha na różnych poziomach, odbierając werbalne i pozawerbalne komunikaty. Odnosi się do różnych sfer życia klienta, zwracając uwagę na to, że jego decyzje pociągają za sobą realne konsekwencje.

Dlaczego?

Zadaniem coacha jest uruchamianie potencjału klienta w obszarach osobistych i zawodowych. Klient na co dzień dokonuje setek wyborów, podejmuje wiele decyzji, co może pociągnąć czasem za sobą uczucie przytłoczenia i nadmiaru działań. Dzieje się tak często, kiedy nie ma równowagi pomiędzy decyzjami na „tak” a decyzjami na „nie”. Coaching może pokazać możliwości zmiany w postrzeganiu przez klienta poszczególnych obszarów, dać mu poczucie sprawczości, możliwości zmiany i energię do działania.

Coaching uważa się obecnie za jedną z najskuteczniejszych form rozwoju. Daje możliwość wglądu w siebie, w swoje możliwości, potrzeby, wartości. Jest wzajemnym zobowiązaniem coacha i klienta, ale to klient ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, będąc tym samym generatorem i wykonawcą zmian. Czy zatem potrzebujesz coachingu?

Odpowiedź jest w Tobie…

 

opracowanie: Sylwia Stasikowska- Wieczorek / MCS

www.praca.egospodarka.pl

Zdjęcie:www.pixabay.com

 

Jak do nas trafić


Obsługujemy całą Polskę

biuro@cdc.com.pl

poniedziałek-piątek : 8:00-17:00

+48 505-112-042